Diana Angelova Vangelova

Diana Angelova Vangelova

K-Power® Instructor, Access Bars® Practitioner, NLP Master Practitioner, Touch for Health® Synthesis, Bio-Energy Coach

Mobile Phone: +359887794403
Email: nlp.kinesiology@gmail.com
Website: https://dianavangelova.wixsite.com/nlp-kinesiology

Използвайки методи и техники от енергийната кинезиология помагам на човек да живее в радост и хармония, освобождавайки го от различни „блокажи“, предизвикани от негативни емоции, страхове, тревоги, убеждения и много други, подкрепяйки го в процеса на преодоляването им,   откривайки нови възможности, решения и посоки.

Целта ми е да установя и поддържам позитивно благополучие на клиентите си във всяка една област от живота им. Да им дам необходимите знания, умения и възможности за самостоятелно справяне със страхове, стрес, безпокойство, гняв, емоционални състояния и други.

K-Power® обученията са една изключителна и прекрасна възможност това да е реалност, подходящи и достъпни за всички.

K-Power® Workshops taught by Diana Angelova Vangelova


Location: ul. "Damyan Gruev" 36, 1606 Sofia Center, Sofia, Bulgaria

K-Power® Workshops taught by Diana Angelova Vangelova

Your DNA is Not Your Destiny